خرید دستگاه آب مقطرگیری دیونایزر/فروش دستگاه دیونایزر

آب مقطرگیری دیونایزر/آب خالص ساز

آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم….

دستگاه آب مقطرگیری دیونایزر چیست؟

دیونایزر یا Deionizer دستگاهی است که برای تولید آب فوق خالص از آن استفاده می شود. منظور از آب فوق خالص، آبی است خالص تر از آب مقطر. یعنی کاملا بدون یون و بدون مواد جامد محلول. مدل های معمولی دیونایزر، ناخالصی ها را از آب حذف می کنند ولی شدت دیونایزه نمودن آن پایین تر است.

اغلب دستگاه های آب مقطرگیری آزمایشگاهی، آبی با هدایت الکتریکی زیر 1 میکرو زیمنس تولید می کنند. برای جلوگیری از آسیب های زیست محیطی، دستگاه آب مقطرگیری یک حوضچۀ خنثی سازی دارد. این حوضچه در كنار تجهيزات يون زدايی آب نصب می شود تا پساب حاصل از احياء ستون های كاتيونی و آنيونی محيط را آلوده نكند.

روش کار دستگاه دیونایزر

اساس کار دستگاه دیونایزر فرایند «تبادل یونی» است. در این دستگاه آب حاوی یون های متفاوت اعم از کاتیونی و آنیونی، با قرارگیری در مسیر رزین‌ های آنیونی و کاتیونی یون های خود را با یون های موجود در رزین تعویض می کنند. این تعویض باعث حذف شدن یون های اضافی آب می‌ شود.

دستگاه آب مقطر گیری شامل دو مخزن متوالی است که ستون اول حاوی رزین کاتیونی و ستون دوم حاوی رزین آنیونی است. نحوه عملکرد دستگاه بدین صورت است که کلیه کاتیون ها (سدیم، کلسیم، پتاسیم و…) در ستون کاتیونی و کلیه آنیون ها (کربنات، سولفات، کلراید و…) در ستون آنیونی حذف می ‌شوند.