سگال تجهیز، عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی

شرکت سگال تجهیز عرضه کننده تجهیزات اندازه گیری، تجهیزات آزمایشگاه عمومی، فروش انواع آنیون رزین های آنیونی، کاتیونی و میکس بد، میکروسکوپ، انواع مخزن frp، شیر های سختگیر دستی و اتوماتیک، دستگاه ph متر، هدایت سنج، اسپکتروفتومتر، کدورت سنج، دستگاه آب مقطر و… با مناسب ترین قیمت می باشد.

آخرین محصولات

 • همزن مکانیکی mtops مدل های  BL620D/BL280D/BL1010D/BL1003D

  همزن مکانیکی mtops مدل BL620D/BL280D/BL1010D/BL1003D

 • هات پلیت مگنت دراگون /هیتر استیرر دراگون مدل MS-H280-PRO

 • هات پلیت مگنت/هیتر استیرر دراگون مدل MS-H-S

 • هات پلیت دراگونDLAB مدل MS7-H550-PRO

 • میکروسکوپ سه چشمی OLYMPUS مدل CX23-TR

 • میکروسکوپ المپیوس مدل cx23

 • اسپکتروفتومتر UNICO مدل UV VIS 2150

 • اسپکتروفتومتر UNICO مدل VIS 2150

 • هات پلیت مگنت VELP مدل AREC-T

 • هات پلیت مگنت VELP مدل AREC-X

 • هات پلیت مگنت VELP مدل ARE

 • فروش هات پلیت مگنت VELP مدل HSC

 • فروش هات پلیت مگنت VELP مدل AREC

 • فروش هات پلیت مگنت IKA مدل RH BASIC

 • فروش هات پلیت مگنت IKA مدل RCT BASIC

 • فروش هیتر استیرر IKA مدل CMAG HS7 DIGITAL

 • هات پلیت استیرر IKA مدل CMAG HS7

  فروش هات پلیت استیرر IKA مدل CMAG HS7

 • هات پلیت استیرر IKA مدل RH DIGITAL

  فروش هات پلیت استیرر ika مدل RH digital

 • ترازو آزمایشگاهی EWJ600-2M کرن آلمان

  فروش ترازو آزمایشگاهی کرن (KERN) مدل EWJ600-2

 • فروش ترازو آزمایشگاهی کرن (KERN) مدل PFB300-3

 • فروش ترازو آزمایشگاهی KERN مدل ABT100-5DNM

 • فروش ترازو آزمایشگاهی kern مدل ABJ220-4N

 • فروش ترازو رطوبت سنج مدل DBS60 kern

 • ترازو رطوبت سنج AND مدل MX50

 • رفراکتومتر چشمی مدل MASTER-53a آتاگو (ATAGO)

 • رفراکتومتر چشمی مدل MASTER-80H آتاگو (ATAGO)

 • رفراکتومتر چشمی مدل MASTER-50H آتاگو (ATAGO)

 • رفراکتومتر چشمی مدل MASTER-53PT آتاگو (ATAGO)

 • رفراکتومتر چشمی مدل MASTER-53T آتاگو (ATAGO)

 • رفراکتومتر چشمی مدل MASTER-53M آتاگو (ATAGO)

 • آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  رفراکتومتر چشمی آتاگو مدل HSR500

 • رفراکتومتر دیجیتال آتاگو(Atago)مدل pal3

 • آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  رفراکتومتر دیجیتال آتاگو (atago) مدلpal2

 • آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  رفراکتومتر دیجیتال آتاگو (atago)مدل pal1

 • آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  BOD سنج velp evo sensor6

 • آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  دستگاه BOD سنج مدل BOD TRAK II کمپانی HACH

 • آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  فروش الکترود pH wtw | الکترود pH مدل Sentix 41

 • آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  خرید الکترود pH wtw | الکترود pH مدل Sentix 81

 • آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  فروش الکترود هدایت سنجی WTW | خرید الکترود هدایت سنجی WTW | الکترود هدایت سنجی TetraCon 325

 • آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  فروش الکترود اکسیژن | خرید الکترود اکسیژن WTW | الکترود اکسیژن Cellox 325

 • آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  مولتی پارامتر Multi 9630 IDS WTW

 • آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  مولتی پارامتر رومیزی مدل inolab multi 9310

 • آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  مولتی پارامتر رومیزی WTW Multi 9620

 • آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  مولتی پارامتر پرتابل WTW Multi 3620

 • آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  مولتی پارامتر پرتابل WTW Multi 3510

 • آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  مولتی پارامتر پرتابل WTW Multi 3630

 • کدورت سنج پرتابل hach مدل 2100Q

 • آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  فتومتر (رنگ سنج) DR900 کمپانی HACH

 • حراج! آب با کیفیت بالا و املاح کم، نه تنها برای مصارف انسانی بلکه برای بسیاری از اهداف صنعتی نیز استفاده می شود. همین کاربردهای بی شمار پزشکی، دارویی، شیمیایی و آزمایشگاهی سبب شده تا دستگاه دیونایزر اهمیت زیادی پیدا کند. در این مقاله با این دستگاه و مکانیزم عملکرد آن آشنا خواهیم شد. در انتها نیز سعی می کنیم راهنمای خرید مناسبی برای آن ارائه دهیم....

  آب مقطر گیری دیونایزر مدل EASYPURE

  9,400,000 تومان
 • Ph متر پرتابل مدل ph3310 کمپانی wtw آلمان

 • هدایت سنج پرتابل مدل 3110 کمپانی wtw آلمان

 • Ph متر رومیزی مدل inolab7110 کمپانی wtw آلمان

 • هدایت سنج رومیزی مدل cond7310 کمپانی wtw آلمان

 • Ph متر پرتابل مدل ph7310 کمپانی wtw آلمان

 • Ph متر رومیزی مدل inolab7110 کمپانی wtw آلمان

 • Ph متر پرتابل مدل ph3110 کمپانی wtw آلمان

 • Ph متر پرتابل مدل ph3310 کمپانی wtw آلمان

 • اکسیژن متر پرتابل مدل DO200

 • اکسیژن متر رومیزی مدل DO500

 • PH متر پرتابل مدل PH200i